Make your training real

Optisafe hjælper undervisere og instruktører med at skabe realistisk træning, der hjælper til bedre læring – der kan redde liv.
Vi leverer produkter, der primært ligger inden for tre kategorier.

Førstehjælp

Det er ofte afgørende at have en førstehjælpsdukke, der både er holdbar og realistisk. Det får du her hos Optisafe. Vi forhandler danske Ambu dukker, der er af højeste kvalitet.

Undervisning

Brug af simulation til undervisning og træning skaber bedre resultater og kan i sidste ende redde liv. Vi fører en række produkter fra bl.a. 3B Scientific der skaber meget realistisk simulation inden for sundhedssektorens brancher.

Brand

Iscenesæt realistiske brand- og røgsimulationer med eller uden rigtig ild. Med Optisafe og FireWare har du en kombo med tryk på.

Optisafe anbefaler

Bestsellers

Træning der huskes

Realistisk simulationstræning huskes langt bedre end traditionel træning. Selv efter seks til 14 måneder. Få derfor lavet fejlene under træningen i sikre rammer og lær af dem.

Kortere og fladere læringskurve

Simulation giver både en kortere og fladere indlæringskurve i forhold til træning på den traditionelle måde. Dette giver overskud til andre ting og øget sikkerhed for de ægte patienter.

Færre fejl og dødsfald til følge

Realistisk simulation giver trygge rammer for læring og nemmere adgang til overvågning og feedback. Dermed minimeres menneskelige fejl som følge af manglende viden eller evner. Simulanten bliver mere sikker i sine evner samtidigt med, at evnerne forbedres.

Læs vores blog