Blog

Ruth Lee tester træningsdukke til patienthåndtering i USA

Et ønske om at hjælpe og pleje andre mennesker er grunden til, at mange uddanner sig inden for social og sundhed. Det er vigtigt at behandle patienter med værdighed. Ligeså vigtigt er det at bevare sit helbred og velbefindende, når man udfører sine plejeopgaver.

Læs mere

Succes med træningssetup på nyt sygehus

blog

I Optisafe handler det altid om den bedste og mest realistiske måde at træne brand og redning. Derfor er deres produktløsninger inden for træning og undervisning på mange måder unikke og tydelige i det udtryk, de giver under en øvelse. Sammen med hollandske FireWare, en virksomhed baseret på special effects og teatertekniske fagkundskaber, skabte Optisafe en realistisk og dog 100 % ufarlig brandøvelse på Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg.

Læs mere

Al brandtræning kan du lære med FireWare

blog

Du og kollegerne kan ikke udvikle jeres færdigheder og evner uden at have hollandske FireWare med i jeres overvejelser omkring træning og uddannelse af fagkyndige brand- og redningsfolk. I en årrække har FireWare med en nysgerrig opfindsomhed rykket grænserne for, hvad der er muligt inden for simulation af scenarier inden for ulykker og katastrofer, der involverer tilskadekomne, røgudvikling, flammer og lyd.

Læs mere

Behandling af brandsår

Den hurtige vej til færre smerter og heling ved brandsår behandling involverer BurnAid.

Se på det som et moderne brandsår plaster eller brandsår creme bestående af nogle aktive ingredienser, der hurtigt går ind og køler samt beskytter.

Læs mere

Hvor er der en hjertestarter?

Vi håber aldrig selv på at komme til at stå i en situation, hvor vi skal hjælpe en person med hjertestop. Men hvis det alligevel skulle hænde, så er det bare så vigtigt, at vi er klar til at gøre det nødvendige for at give en tilskadekommen medborger de bedste chancer for at overleve. Her er der kun en faktor, der tæller. Det er tid. Jo hurtigere vi er i gang med livreddende førstehjælp ved hjertestop, des større chancer for den bevidstløse uden vejrtrækning kommer igennem uden varige mén.

Læs mere

Bliv ambulanceredder i Esbjerg og træn med de bedste Ambudukker

Ambuman Advanced er en ny high-tech dukke fra Ambu, hvor du som bruger har mange forskellige muligheder for at træne hjerte-lunge-redning med og uden hjertestarter. I Optisafe giver vi gerne dig og kollegerne et klart indblik i, hvordan I kan få mest mulig gavn af jeres moderne førstehjælpsdukke. Den indstilling har de taget op i Esbjerg, hvor Rescue Center har anskaffet sig Ambu Man Advanced til træningen af deres nye ambulancereddere.

Læs mere

Nyt katalog fra 3B Scientific

Vi undskylder forsinkelsen, men bedre sent end aldrig.

Når det handler om undervisning og simulation, så er 3B Scientific en af de mest erfarne leverandører af professionelle løsninger på markedet inden for førstehjælp og almen sundhed.

Læs mere